Три нови Дневници относно здраве и безопасност при работа

Дневник - Сменен Дневник за извършените огледи и функционални проверки на съоръжение под налягане.

Дневник за проверка на изправността на инструментите с изолиращи ръкохватки за работа под напрежение до 1000V.

Дневник за проверка на стилажите.

Новите дневници може да намерите в секция "Библиотека".