Полезни връзки


Национална агенция по приходите - НАП, Лихвен калкулатор - НАП, друг лихвен калкулатор , Калкулатор за нотариални такси , Въпроси и отговори на НАП

Национален осигурителен иститут - НОИ, Справки с ИКО и Булстат , Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни - ИСЕОДД , Калкулатор за изчисляване на трудов стаж

Национален статистически институт - НСИ ,  Информационна система „Бизнес статистика” за подаване на годишен отчет за дейността чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

Главна инспекция по труда , Министерство на труда и социалната политика

Агенция по вписванията , Справки по физическо или юридическо лице

Е-списание "Форум на счетоводителя" , Е-списание "Труд и осигуряване"

Агенция Митници

Българска народна банка - БНБ - Валутни курсове на валути към български лев

Държавен вестник

Комисия за финансов надзор - КФН

Проверка на ДДС номер в EU

Национална здравно-осигурителна каса - НЗОК

Камара на строителите - Централен професионален регистър на строителя

Комисия за зашита на личните данни

Изпълнителна Агенция по лозата и виното

ИА"Автомобилна администрация"