Дневник за трудоустроени лица

Калдес консулт ООД Ви предлага новият дневник за регистриране на трудоустроените лица в предприятието.