Безплатни консултации по трудово - правни отношения

Безплатни консултации по трудово - правни отношения 
от 14,00 - 16,00 часа в офиса на фирмата
с адрес: ул.Шейново №3, ет.3, офис №322, 8000 Бургас, България - BG

Справки на лицата с личен ПИК на НАП, ПИК на НОИ.