ГФО Ланд трейд 2008 ЕООД

ГФО - Междинен финансов отчет за периода 01/01/2018 - 30/06/2018 г

Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за собствен капитал, Отчет за паричния поток


ГФО - Годишен финансов отчет за периода 01/01/2017 - 31/12/2017 г

Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за собствен капитал, Отчет за паричния поток


ГФО - Междинен финансов отчет за периода 01/01/2017 - 30/06/2017 г.

Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за собствен капитал, Отчет за паричния поток


ГФО 2016 - Годишен финансов отчет за 2016

Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за собствен капитал, Отчет за паричния поток, Справки към ГФО


ГФО - Междинен финансов отчет за периода 01/10/2016 - 31/12/2016 г.

Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за собствен капитал, Отчет за паричния поток, Справки към ГФО


ГФО - Междинен финансов отчет за периода 01/07/2016 - 30/09/2016 г.

Счетоводен баланс, Отчет за приходи и рззходи, Отчет за собствен капитал, Отчет за паричния поток, Справки към ГФО


ГФО - Междинен финансов отчет за периода 01/01/2016 - 30/06/2016 г.

Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за собствен капитал, Отчет за паричния поток, Справки към ГФО