Представителство пред органите на Инспекция на труда

Представителство пред органите на Инспекция на труда

     Участва в проверки от контролните органи по спазване изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и трудовото законодателство


 

Име: *
Телефон: *
Имейл: *
Вашето запитване: *