Мерки и средства за защита на личните данни

Мерки и средства за защита на личните данни

Калдес консулт ООД, предлага на администраторите на лични данни специализирана юридическа и консултантска помощ при изготвяне на вътрешните правила на администратора за мерките и средствата за защита на личните данни събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от администратора. Предлагаме на Вашето внимание примерни образци на:

  • Примерна Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от лицата , които са Администратори на лични данни.
  • Премерна Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни в регистър "Персонал".

Примерна инструкция 1

Примерна инструкция 2

Име: *
Телефон: *
Имейл: *
Вашето запитване: *