ЗНАЦИ И ТАБЕЛИ ПО БЕЗОПАСНОСТ

ЗНАЦИ И ТАБЕЛИ ПО БЕЗОПАСНОСТ

Калдес консулт ООД предлага знаци по Безопасност и здраве при работа съгласно Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа. 

Знаци-табели - самозалепващите се стикери с ламинат. 

Размери : 140х140 мм., 200х100 мм., 300х150 мм.                   


КАТАЛОГ ЗА ЗНАЦИ И ТАБЕЛИ ПО БЕЗОПАСНОСТ


 

Име: *
Телефон: *
Имейл: *
Вашето запитване: *